grb

Court Appointed Interpreter for English and German

Gerichtsdolmetscher für Deutsch und Englisch

Stalni sudski tumač za engleski i njemački

                        Hrvoje Andrić, prof.

 

grb

Prevođenjem sam se počeo baviti još kao student, prevodeći literaturu za seminarske i diplomske radove studentima raznih fakulteta. Pošto sam po SSS strojarski tehničar svoje prevoditeljske aktivnosti sam usmjerio, aline i ograničio na tehničke prijevode. U radu se uvelike koristim i izvorima sa interneta, on-line rječnicima i glosarima za usko specijalizirana područja prevođenja. U radu uvijek mogu računati na kompetentnu pomoć članova najuže obitelji (dipl.ing. elektrotehnike sa Sveučilišta u Augsburgu i dr.med. sa TU Muenchen) i dugogodišnju suradnju sa drugim prevoditeljima

 

home

prevoditeljske usluge

usluge sudskog tumača

korespondencija

cjenik

kontakt

o meni

hrvatskaenglishgerman